Dowcip

Dupa, krzyż

- Jaka jest najpobożniejsza część ciała?
- Dupa!
- Dlaczego?
- Bo pod krzyżem leży.

Stały link Udostepnij