Dowcip

Miłość, głupota, alkohol, małżeństwo

Wśród przyczyn zawierania związków małżeńskich miłość zajmuje drugie
miejsce - po głupocie i przed alkoholem.

Stały link Udostepnij