Gra półsłówek

Śmieszne hasła - Zamień literę lub sylabę w wyrazach...

domy w grupie (meteorolog.)

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

dom z konsolą

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

stylowy traper (metalurg.)

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

szuje robią hałas

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

duszące kopcenie

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

gad w zalotach

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

grając osłupiał

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

prababka nie syta (p. pradziadek przy saniach)

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

kołdun w czapce (łuczn.)

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

kopanie rywala (rzemieśln.)

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

bój w Hucie Lenina (histor.)

Stały link Udostepnij Stały link Stały link

kuł pod kaprem

Stały link Udostepnij Stały link Stały link